Vi gör skillnaden

High Media House tillhandahåller kompetens inom försäljning och affärsutveckling. Vi samarbetar inom ramarna för verksamheten även med entreprenörsföretag genom att säkerställa operativ försäljning och konceptutveckling

Target Marketing

Vi på High Media House ser telefonen som ett verktyg för att skapa långsiktiga och hållbara relationer. För att visa på att vi står för något annat än kortsiktig försäljning arbetar vi inom formen av Target Marketing.

Field Sales

Vi ser till att rätt kompetens och stort fokus ger ditt varumärke den behandling, bearbetning och stöd som krävs för att din produkt ska ”lyfta”. Vi optimerar utfallet av marknadsinsatserna genom ett noggrant och konsekvent jobb i fältbearbetningen.

Major Sales

Strategisk planering av kundbearbetning mot större företag/koncerner. En klar målsättning och en plan för bearbetning på flera nivåer i kundens organisation är en självklarhet. Vi tar dig ifrån ett traditionellt kund-leverantörs-förhållande mot ett partnerskap med kunden.

 Om oss

Om oss

High Media House grundades av Johan Öljemark och Henrik Olsson. Vår vision var och är att vi ska vara den självklara partnern för företag som vill öka sin tillväxt. Vi drivs av entreprenörskap och brinner för att skapa och säkerställa långsiktig utveckling med våra samarbetspartners.

Vårt Team

Avatar
VD Johan Öljemark
Johan@Highmediahouse.com
Avatar
Henrik Olsson
Henrik@highmediahouse.com
Avatar
Lina Stanimirovic
Lina@Highmediahouse.com
Avatar
Louise Andersson
Louise@highmediahouse.com
Avatar
Lena Heta
Lena@highmediahouse.com
Avatar
Peter Lauritzen
Peter@highmediahouse.com
Avatar
Charlotte Hagbard
Charlotte@highmediahouse.com
Avatar
Monia Benameur
Monia@highmediahouse.com
Avatar
Cecillia Sandström
Cecillia@highmediahouse.com
Avatar
Johan Ternblad
Ternblad@highmediahouse.com
Avatar
Zahra Hadi
Zahra@higmediahouse.com

Vi ser till att Du syns där det märks!